máy chạy bộ bằng điện cam kết chuẩn quốc tế

máy chạy bộ bằng điện có rất nhiều mẫu mã

Miên Siêu Phong bên bàn tay ngoặc lại .. đã chụp được bên bàn tay của y. Quỳnh Tĩnh theo Mã Ngọc học được nội dung máy chạy bộ điện  chính Trịnh ba bốn .. xương cốt tĩnh thân tự nhiên có kình lực .. lúc ấy đẩy nhanh chóng bên bàn tay quăng Hoa Hàn qua Đống Tiểu Oánh .. bên bàn tay giật mạnh lại giẫy ra được. Miên Siêu Phong thủ pháp vô cùng mau lẹ .. vừa thấy  máy đi bộ  của y trượt ra ngoài .. liền chụp tiếp về phía sau ..

máy chạy bộ bằng điện

lại chụp trúng lần thứ ba .. lần này thì giữ cứng mạch môn khiến y chẳng sao động đậy được nữa .. khó chịu quát to .: Ai dùng máy tập chạy bộ điện!?.Chu Lãnh kêu lên .: Chí Yên .. cẩn thận !?Quỳnh Tĩnh bị y thị giữ cứng .. trong lòng vô cùng hoảng sợ .. đang định kêu lên Ta là Quỳnh Tĩnh .. nhưng nghe dòng ấy của Nhị thầy dạy .. bèn đáp .: Ta đây là môn hạ.. .. môn hạ của Trường Đông…

Trường Đông chân nhân. Doãn… Doãn Chí Yên. Mấy chữ ấy y đã đọc đi đọc lại ba bốn lần .. lúc ấy qua trận hoảng hốt đáp ra vẫn còn lắp ba lắp bắp.Miên Siêu Phong nhủ thầm hóa ra là máy đi bộ bằng điện .: Một gã ta đây trẻ tuổi môn hạ của họ mà nội công cũng chẳng kém. Chẳng những có thể cứu được kẻ dưới chưởng của mình .. mà lần đầu chụp lấy còn bị y giật máy chạy bộ điện giá rẻ nhất ra được. Xem ra mình chỉ có cách lui thôi.

Hiếu kì với máy chạy bộ điện uy tín

Lúc ấy hừ một lời buông bên tay ra. Quỳnh Tĩnh nhanh chóng chạy về .. chỉ thấy trên cổ bên tay có bốn vết móng bên tay ấn sâu vào rau .. biết y thị trong lòng còn sợ sệt máy chạy bộ bằng điện giá rẻ. cái chụp ấy chưa dùng hết tĩnh lực nếu chẳng thì cổ bên tay mình đã bị y thị bẻ gãy rồi .. nhủ đến bất giác lại hoảng sợ. Lần ấy Miên Siêu Phong cũng chẳng dám khiêu chiến với Đống Tiểu Oánh giả mạo Tôn Bất Nhị nữa ..

chợt động Tịnh niệm .. to lời đáp .: Mã phép thuật trưởng .. dòng ‘Chì nước cố gom giữ’ có huynh là gì !?Mã Ngọc thuận miệng đáp là máy chạy bộ điện giá rẻ .: Chì thể trầm trọng .. nên dùng chỉ thận thủy .. thủy tính lưu động .. nên dùng để chỉ Tịnh hỏa. Chì nước cố gom giữ chính là đáp phải giữ chắc thận thủy .. giữ lặng Tịnh hỏa thì việc tu tập nội công vừa có thể Biên tựu. Miên Siêu Phong lại đáp .:

 

 

Leave a Reply